Search

1. Yleiset määräykset 

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötiedot kerää ja tallentaa henkilötietojen vastuullinen käsittelijä Scandkom Oy (jäljempänä tietojen käsittelijä). 

1.2. Tietosuojaselosteeseen rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee. 

1.3. Tässä tietosuojaselosteessa asiakas on jokainen, joka ostaa tavaraa tai palvelua rekisterinpitäjän verkkosivuilta. 

1.4 Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

 

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen 

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.
 
2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, joita rekisteröity luovuttaa rekisterinpitäjälle suoraan tai välillisesti ostaessaan tavaroita tai palveluita verkkosivuilla. 
 
2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytäntömme rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tietojen käsittelijälle muutoksista antamissaan tiedoissa. 
 
2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat rekisteröidyn virheellisten tietojen antamisesta.
 

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

 

3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja: 

3.1.1. Etu-ja sukunimi;
3.1.2. Syntymäaika;
3.1.3. Puhelinnumero;
3.1.4. Sähköpostiosoite;
3.1.5. Toimitusosoite;
3.1.6. Käyttötilin numero;
3.1.7. Maksukortin tiedot; 

 

3.2. Rekisterinpitäjällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta julkisissa rekistereissä olevia tietoja. 

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; 

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekoa edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; 

c) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen täyttämiseksi;

d) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi, elleivät nämä edut ole suuremmat kuin rekisteröidyn henkilötietojen suojaa koskevat edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, erityisesti jos tiedon aiheena on lapsi. 

 

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turva ja turvallisuus Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta 

3.4.3. Käsittelyn tarkoituksena on varmistaa verkkokaupan palveluiden toiminta Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta 

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta 

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloustoiminta, kirjanpito Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti 

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 5 vuotta 

 

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluita tarjoaville yrityksille.Tietojen käsittelijä on henkilötietojen pääkäsittelijä. Tietojen käsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle, Klarnalle. 

3.6. Käsittelijän on rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan toteutettava organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen henkilötietojen suojan vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä. 

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 5 vuotta.

 

4. Rekisteröidyn oikeudet 

 
4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastella omia henkilötietojaan.
 
4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. 
 
4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja. 
 
4.4 Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. 
 
4.5 Rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@scandkom.fi käyttääkseen oikeuksiaan 
 
4.6. Rekisteröity voi omien oikeuksiensa turvaamiseksi tehdä valituksen Tietosuojatarkastukselle. 
 

5. Loppumääräykset 

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti. Direktiivi 95/46/EY sekä Suomen tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädäntö. 
 
5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille nettisivujen piha-aita.fi kautta.
 

6. Klarna

6.1 Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.
 
 
 

 

Evästekäytännöt

Päivitetty: 17.03.2022

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet mahdollistavat myös liiketoimintamme kehittämisen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeet jakautuvat alaryhmiin: pakolliset evästeet, toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. Pakollisia evästeitä ei voi estää. Ne liittyvät tietoturvaan ja sivuston toiminnan mahdollistamiseen. Pakolliset evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta oleellisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä:

  1. Sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet saattavat kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.
  2. Käytämme kolmansien osapuolien kuten Googlen evästeitä. Evästeillä seurataan verkkosivustomme käyttöä, mikä voidaan yhdistää muihin tietoihin. Jos et salli näitä evästeitä, jäät paitsi yrityksemme kohdennetusta mainonnasta.
  3. Palvelun kehittämiseen tarkoitettujen evästeiden evästeiden avulla voimme seurata vierailuja ja liikenteen lähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Evästeiden avulla pystymme kehittämään palveluamme asiakkaidemme parhaaksi. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustollamme, emmekä voi seurata osaltasi sen toimintaa. Nämä evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.


Voit halutessasi estää muut kuin pakolliset evästeet tai rajata evästeiden käyttöä sekä poistaa jo tallennetut evästeet sivustomme evästebannerin kautta.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästesuosituksista Traficomin verkkosivustolta: Evästeohjeistus_palveluntarjoajille.pdf (traficom.fi)


Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Jaa ostoskori